Enstitünün Amaçları

Onkoloji Enstitüsünün çalışmalarında şu ana kadar temel aldığı ilkeler ve hedefler şunlardır:

 1.  Onkoloji alanında deneyim kazanmış elemanlar yetiştirilmesine ( hekim ve yardımcı sağlık personeli) destek vermek.
  • Yandal ihtisası yapanlara (öğretim elemanlarına) kadro desteği sağlamak
  • Lisansüstü eğitim vererek Onkoloji alanında eleman yetişmesini sağlamak
 2. Onkoloji alanında, araştırma ve projelere destek vermek ve projelerin hazırlanışında diğer kurumlarla işbirliği yaparak ekip çalışması içerisinde yürütülmesini sağlamak.
 3. Onkoloji ile ilgili konularda;
  • Üniversite içindeki ve dışındaki sağlık kuruluşlarında görev yapan sağlık personeline eğitim vermek,
  • Konu ile ilgili ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve düzenlenmesinde katkıda bulunmak,
  • Halkı kanser konusunda bilgilendirmek.
 4. Onkoloji alanında, araştırma ve projelere destek vermek ve projelerin hazırlanışında diğer kurumlarla işbirliği yaparak ekip çalışması içerisinde yürütülmesini sağlamak.
 5. Türkiye’de Onkoloji alanındaki eğitim ve tedavi hizmetlerinin standardizasyonu ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalara öncülük etmek.