Enstitünün Kuruluşu ve Tarihçesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü 03.07.1992 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 3837 Sayılı Yasa ile Rektörlüğe bağlı olarak kurulmuştur.
 
Türkiye’de var olan 3 Onkoloji Enstitüsünden biridir, ayrıca Ege Bölgesinde Onkoloji Alanında kurulmuş tek Enstitüdür.
 
 
Enstitümüzde Daha Önce Görev Yapan Enstitü Müdürleri
 
Prof.Dr. Faik SARIALİOĞLU 13.08.1993 – 18.08.1996
Prof.Dr. Cavit ÇEHRELİ 19.08.1996 – 04.10.1999
Prof.Dr. Ayşen BAYKARA 04.10.1999 – 14.10.1999
Prof.Dr. Nur OLGUN 14.10.1999 – 06.08.2008
Prof.Dr. Münir KINAY 06.08.2008 - 08.04.2012
Prof.Dr. Mehmet Ali ÖZCAN 09.04.2012 - 19.09.2012
Prof.Dr. Nur OLGUN 19.09.2012 -

 

Enstitümüzde Daha Önce Görev Yapan Enstitü Müdür Yardımcıları
 
Prof.Dr. Nur OLGUN 25.05.1994 – 18.08.1996
Prof.Dr. Gülarsu İRKEN 02.09.1996 – 04.10.1999
Prof.Dr. Mehmet N. ALAKAVUKLAR 04.09.1996 – 18.07.2005
Prof..Dr. E. Rıza ÇETİNGÖZ 15.10.1999 – 06.08.2008
Prof.Dr. Mehmet Ali ÖZCAN 17.10.2005- 06.08.2008
Prof.Dr. A.Uğur YILMAZ 20.10.2008 - 19.07.2010
Prof.Dr. İlhan ÖZTOP 11.08.2008 -  Halen Devam Ediyor.