Sosyal ve Kültürel Etkinlikler

Kurulduğundan bu yana Onkoloji Enstitüsünün haftalık Eğitim Toplantıları çerçevesinde kendi elemanlarına ve diğer sağlık personeline değişik kurum ve kuruluşlardan konuşmacı ve panelistler davet ederek Onkoloji Enstitüsünün bir eğitim ve iletişim platformu olması hedeflenmektedir.

 

·         Hastanemizde görevli hemşireler için I. Ve II. Onkoloji Hemşireliği Kursları düzenlenmiş ve başarılı olanlara belgeleri verilmiştir.

 

·         Çeşitli tümör konseylerinde Öğrenci asistan ve farklı kuruluşlardan hekimlerin olgu tartışması bazında eğitim hizmeti de verilmektedir.

 

·         1996 (ESO) Lenfoma kursunun ve 1999 yılı Ulusal Kanser Kongresinin düzenlemesinde, Enstitü Elemanları katkıda bulunmuştur.

 

·         1999 Yılında düzenlenen Kanser Kongresinde Onkolojiyle uğraşan Bilim Adamlarının ve Onkoloji Enstitüsü Elemanlarının da katılımıyla Türkiye’de onkoloji alanındaki ulusal sorunlarımızla ilgili bir rapor hazırlanmış ve Sağlık Bakanlığına sunulmuştur.

 

·         Kanser haftası etkinliklerinde Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu İzmir Şubesi ve Türk Kanser Araştırma ve Savaş vakfının da işbirliği ile okullarda öğrencilere ve ayrıca halka açık konferanslar ve sempozyumlar düzenlenmiştir.

 

·         26-29 Nisan 2000 yılında İzmir ‘de XI. Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Kongresi Türk Pediatrik Onkoloji Grubu ile birlikte Onkoloji Enstitüsünün katkıları ile düzenlenmiştir.

 

·         24-28 Ekim 2000 tarihleri arasında “European Schooll Of Oncology Update in Lymphomas” kongresi Enstitümüz Öğretim Elemanlarınca düzenlenmiştir.

 

·         1-7 Nisan 2001 tarihleri arasında Kanser Haftası nedeni ile; Manisa Il Milli Eğitim Müdürlüğü, Kanser Araştırma ve Savaş Vakfı ve Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu İzmir Şubesince Manisa’da düzenlenen “Öğretmenler için Eğitim Seminerleri II” konulu seminere Enstitümüz Öğretim Üyeleri ve Öğretim Görevlilerince bilimsel destek sağlanmıştır.

 

·         Enstitümüzün kuruluşunun 10.yılı Etkinlikleri çerçevesinde 11-13 Eylül 2002 tarihleri arasında düzenlenen “Birinci Dokuz Eylül Onkoloji Günleri” kapsamında aşağıda belirtilen kurs ve seminerler düzenlenmiştir.

 • 11 Eylül 2002 tarihinde Klinik Araştırmalar ile ilgili grup çalışmasında gastrointestinal kanserlerle ilgilenen onkologlara yönelik “Gastrointestinal Kanserlerde Klinik Araştırma Grup Çalışması” yapılmıştır.
 • 11 Eylül 2002 tarihinde “Iyi Klinik Uygulamalar Kursu” düzenlenmiştir.
 • 11 Eylül 2002 tarihinde Onkoloji ile ilgilenenlere yönelik “Radyasyon Onkolojisi” Kursu düzenlenmiştir.
 • 11 Eylül 2002 tarihinde “Onkoloji Hemşireliği” Kursu düzenlenmiştir.
 • 12-13 Eylül 2002 tarihleri arasında “Onkolojide Arayışlar Sempozyumu” düzenlenmiştir.

 

 

·         22-24 Mayıs 2003 tarihleri arasında Çeşme Sheraton Otelinde “Kanser ve Klinik Beslenme Kursu” Enstitümüz Öğretim Elemanlarınca düzenlenmiştir.

 

·         5-7 Aralık 2003 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü tarafından düzenlenen ve Türk Onkoloji Grubu tarafından desteklenen “2.Gastrointestinal Kanserler Çalışma Grubu” toplantısı gerçekleştirilmiştir.

 

·         23-26 Haziran 2004 tarihleri arasında Enstitümüz Öğretim Üyeleri tarafından Pine Bay Resort Otel Kuşadası’nda “II.Dokuz Eylül Onkoloji Günleri” “Onkolojide Yeni Arayışlar” Sempozyumu kapsamında aşağıda belirtilen kurslar ve çalışma grupları düzenlenmiştir.

 • Onkoloji Hastalarına yönelik “Sağkalım Analiz” kursu,
 • Onkologlara yönelik “Hematoloji” kursu,
 • Malign Melanoma Çalışma Grubu,
 • Akciğer Kanserleri Kursu,
 • Klinik Araştırmalar Kursu,
 • Onkoloji Hemşireliği Kursu başarıyla düzenlenmiştir.

 

·         Enstitümüz Öğretim Üyeleri ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyeleri ile birlikte    23-24 Aralık 2004 tarihleri arasında Enstitümüz seminer salonunda “Onkolojide Klinik Araştırmalar Kursu” başarıyla düzenlenmiştir.

 

·         Enstitümüz Öğretim Üyeleri tarafından 11-12 Şubat 2005 tarihleri arasında Crowne Plazada “3.Gastrointestinal Kanserler Çalışma Grubu Toplantısı” düzenlenmiş olup, bu toplantı bünyesinde;

 • Kolorektal Kanser Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar ve Pratik Uygulamalar Kursu Hekimler ve Hemşireler için ayrı ayrı düzenlenmiştir.

 

·         Enstitümüz Öğretim Üyeleri tarafından INCTR ve MECC işbirliği ile 11-13 Nisan 2005 tarihleri arasında Çeşme, Grand Hotel Ontur’da;

 • Hekimler için  “Workshop On Malignant Lymphomas” sempozyumu
 • Hemşireler için “Recent Advences In Cancer Nursing” sempozyumu başarıyla düzenlenmiştir.

 

·         Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi “Sigarasız Sağlık Kampüsü” projesi kapsamında “hiçbir kapalı mekanında sigara içilmeyen bir hastane”  için durum tespiti anket çalışmaları tamamlanmış olup, bu çalışmalar doğrultusunda Üniversitesi Hastanesi Başhekimliğince 15 Ağustos 2005 tarihinden itibaren “Sigarasız Sağlık Kampüsü” projesi hayata geçirilmiştir.

 

·         Avrupa Onkoloji Enstitüleri Birliği – OECI’ın (Organisation of European Cancer Institutes) 27. Genel Kurul Toplantısı Enstitümüz tarafından 19-20 Mayıs 2006 tarihleri arasında Çeşme, Altınyunus Otel’de başarıyla düzenlenmiştir.

 

 

·         Enstitümüz ve OECI (Organisation of European Cancer Institutes) tarafından 17-20 Mayıs 2006 tarihleri arasında Çeşme Altınyunus Otel’de ;

 • a)“New Targets in Cancer Therapy” (Kanser Tedavisinde Yeni Hedefler) ,
 • b) “Coordinating Cancer Care and Research in Europe: Paths ant Pitfalls” (Avrupa’da Kanser Bakımı ve Araştırmalarının Koordinasyonu: Yollar ve Tuzaklar) konulu bilimsel toplantılar ve aşağıda belirtilen kurslar başarıyla düzenlenmiştir.
 • Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavisinde Son Gelişmeler,
 • Mezuniyet Sonrası Kurs: Meme Kanseri Tedavisinde Güncel Gelişmeler,
 • Kolorektal Kanserlerin Tedavisinde Güncel Standartlar ve Tartışmalı Konular.

 

·         23-25 Kasım 2007 Çeşme Ilıca Hotel’de “Myelodysplastic Syndromes Workshop” Enstitümüz Öğretim üyelerince düzenlenmiştir.

 

·         14-16 Aralık 2007 İzmir, Crowne Plaza Otel’de “Kronik Miyelositer Losemi” Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı Enstitümüz Öğretim Üyelerince düzenlenmiştir.

 

·         4.Onkolojide Arayışlar Sempozyumu 19-22 Haziran2008 “TPOG Nöroblastom 2003 Tedavi Protokolü Çalıştayı” İzmir Crowne Plaza Otel’de Enstitümüz Öğretim Üyelerince düzenlenmiştir.

 

·         Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Prevantif Onkoloji Anabilim Dalımız tarafından; İzmir İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan birinci basamak hekimleri için düzenlenen “Birinci Basamak Hekimlerine Yönelik Kanser Hastalıkları Kursu (Tanı-Tedavi ve Prevansiyon) (I)” kursu 11-12 Mart 2010 tarihlerinde,

 

·         “Birinci Basamak Hekimlerine Yönelik Kanser Hastalıkları Kursu (Tanı-Tedavi ve Prevansiyon) (II)” kursu 17-18 Mart 2011 tarihlerinde Üniversitemiz Tıp Fakültesi derslikleri konferans salonunda gerçekleştirilmiştir.  

 

·         Enstitümüz Öğretim Üyelerince Balçova Belediyesi  işbirliği ile Belediye Semtevlerinde bölgedeki kadınları “Kanser Erken Tanı ve Prevansiyonu”  konusunda bilinçlendirmek amacıyla yıl boyunca “Halkı Bilgilendirme” toplantıları düzenlenmiştir.

 

·         Enstitümüz Öğretim Üyelerinin katkıları ile kanser haftası etkinlikleri çerçevesinde çeşitli tarihler arasında halkı bilgilendirme amacıyla “Yaşam Biçimi ve Kanser” konularında düzenlenen konferanslara katkı sağlanmıştır.

 

·         Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Prevantif Onkoloji Anabilim Dalımız tarafından; İzmir İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan birinci basamak hekimleri için düzenlenen “Birinci Basamak Hekimlerine Yönelik Kanser Hastalıkları Kursu (Tanı-Tedavi ve Prevansiyon) (III)” kursu 05-06 Nisan 2012 tarihlerinde, Üniversitemiz Tıp Fakültesi derslikleri konferans salonunda gerçekleştirilmiştir.  

 

·         Doktora ve Uzmanlık öğrencilerimize ve Araştırıcılarımıza yönelik 28-29 Kasım 2014 tarihinde, Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi DESEM toplantı salonlarında "Klinik Araştırma Projesi Yazma ve Proje Desteklerine Başvuru Eğitimi" toplantısı Enstitümüz ve Tıp Fakültesi Öğretim üyelerince düzenlenmiştir.

 

·         18-19 Mayıs 2015 tarihleri arasında İzmir’de Enstitümüz Öğretim Üyelerinin katkıları ile EACR Sponsorluğunda “3.rd Anticancer Agent Development” kongresi düzenlenmiştir.

 

·         Kanser Haftası etkinliği olarak 1 Nisan 2015 tarihinde  Enstitümüz Öğretim Üyeleri tarafından Lisanüstü öğrencilerimize yönelik olarak planlanan “Birinci Onkolojide Araştırma Uygulamaları-Hazırlık” kursu düzenlenmiştir.

 

·         1-07 Nisan 2015 tarihleri arasında “Kanser Haftası” nedeni ile Enstitümüz Öğretim Üyelerince, halka açık olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi DESEM toplantı salonlarında "1-7 Nisan 2015 Kanser Haftası Farkındalık Eğitimi Serisi” düzenlenmiştir.