Temel Onkoloji Anabilim Dalı

        Temel Onkoloji Anabilim Dalı

  • Kanser Etyolojisi Bilim Dalı
  • Kanser Biyokimyası Bilim Dalı
  • Kanser Genetiği Bilim Dalı
  • Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisi Bilim Dalı
  • Deneysel Onkoloji