INCTR (International Network for Cancer Treatment

INCTR (International Network for Cancer Treatment and Research) kar amacı olmayan ve devlete bağlı çalışmayan bir organizasyon olarak 1998’de UICC (International Union Aganist Cancer) ve Brüksel’deki Institut Pasteur tarafından kurulmuştur.
 
Organizasyonun amacı sınırlı imkanları olan ülkeler de kanser tedavisinde daha iyi sonuçlar elde edilebilmesi için eğitim, öğretim ve araştırma desteği sağlamaktır. A.B.D’deki NCI (National Cancer Institute), INCTR’ın bu amacına ulaşması için finansal, teknik ve entelektüel destek sağlamayı kabul etmiştir. INCTR gelişmekte olan ülkelerde kanser konusunda eğitim, öğretim, araştırma için işbirliği yapmanın yanısıra, bölgesel olarak önemli kanserlerde nedenlerin ve bu kanserlere yatkınlık yaratan faktörlerin araştırılması ve kanserli bireylerde yaşam kalitesinin arttırılması, sağkalım oranlarının yükseltilmesi gibi amaçlar doğrultusunda çalışmaktadır. INCTR; Brüksel’de Institut Pasteur’da bulunmakta ve ABD’deki ofisi ise Rockville, Maryland’da yer almaktadır.
 
Günümüzde ABD’de 20 yaş altı kanser tanısı alan çocukların %75’i 5 yıl yaşamakta ve bunların büyük çoğunluğu kanserden kurtulmaktadır. Oysa gelişmekte olan ülkelerde, bu grup çocukların ancak %10-20’sinin yeterli tedavi aldığı tahmin edilmektedir. Bu dramatik farklılığın ortadan kaldırılması ancak var olan tedavi yaklaşımlarından olabildiğince çok sayıda kanserli çocuğun yararlanabilmesi ile mümkündür.
 
İşte bu amaçla dünyadaki bazı organizasyonlar biraraya gelerek “Çocukluk Çağı Kanserlerinin Tedavisi için Global Güç Birliğini” (A Global Alliance For The Cure Of Childhood Cancer) oluşturmaya karar vermişlerdir.Bu organizasyonlar; International Network for Canver Treatment and Research (INCTR), the International Union aganist Cancer (UICC), the World Health Organization Cancer Program (WHO CP), the St Jude International Outreach Program, the European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC), the International Agency for Cancer Research (IARC), the International Society of Pediatric Oncology (SIOP), the National Cancer Institute (NCI), the Monza International School of Pediatric Oncology (MISPHO) and the International Consortium for the Cure of Childhood Cancer in China (CURE) dır.
 
Bu sekiz organizasyon beş kıtadan katılımcılarla çok farklı alanlarda uzmanlık ve kaynaklara sahiptirler ve dünyada çocukluk çağı kanserleri alanında çalışan son derece yetenekli ve seçkin uzmanların katkıları ile çocukluk çağı kanserlerinin küratif tedavisini tüm dünya ülkelerinde mümkün kılma çabası için çalışacaklardır.
 
INCTR gelişmekte olan ülkelerde kanser tedavisi, araştırma ve eğitim programlarında bir koordinatör rolü oynayacaktır. Ayrıca INCTR Pediatrik Onkoloji Birimi, NCI’ün çok geniş kaynaklarını kullanarak üye olan üniteler aracılığı ile gelişmekte olan ülkelerin araştırmacılarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
 
INCTR için daha ayrıntılı bilgi www.inctr.org adresinden edinilebilir.