OECI Avrupa Onkoloji Enstitüler Birliği

18 Mayıs 2003 tarihinde Paris – Gustave Roussy Enstitüsündeki OECI Genel Kurul toplantısında Enstitümüz OICE (Avrupa Onkoloji Enstitüler Birliği) üyeliğine kabul edildi.
 
Enstitümüzün 2001 yılında International Network for Cancer Treatment and Research (INCTR) grubuna olan üyeliği ile başlayan uluslararası bağlantılar, 2003’te gerçekleşen OECI (Organisation of European Cancer Institutes) üyeliği ile hedefe ulaşmıştır.
 
Bu üyelikle;
 
· Avrupa Onkoloji Enstitüleri ve Merkezleri ile ortak Klinik ve Laboratuar çalışma imkanları doğacaktır.
 
· Var olan çalışmalar ivme kazanacaktır.
 
· Yandal ve doktora öğrencileri ve Öğretim Üye değişimleri gündeme gelecektir.
 
· Var olan insan ve donanım gücünün değişimi hedeflerimizi büyütecektir.
 
· Bu yılki genel kurulda akreditasyon ile ilgili kriterlerin konulması tartışılmıştır.
 
· Önümüzdeki yıllarda OECI konulacak kriterler çerçevesinde akreditasyona başlayacaktır.
 
· Enstitümüzün hedefi de bu çalışmalara katılmaktır.
 
 
Aynı genel kurulda EORTC ve OECI işbirliği için protokol imzalanmıştır. İki yıl birbirini tanıma sürecine giren iki kuruluş daha sonra birleşmeyi tartışacaktır.
 
Ayrıca Avrupa da tek tip Onkoloji eğitimi prensipleri önümüzdeki yıl gündeme alınacaktır. Bu da varolan ve gelecekteki çalışmalarımız açısından önemlidir.
 
- OECI için daha ayrıntılı bilgi www.oeci.eu adresinden edinilebilir.