Mezunlarımız

DOKTORA MEZUNLAR

 

Adı Soyadı

Danışmanı

Mezuniyet Tarihi

Tez Konusu

Dr.Baha ZENGEL 

Prof.Dr.Meral SAKIZLI

19.01.2004

İnsan meme kanserinde B-Catenin Stabilitesinin Frizzled ve Cylin D1 Proteinlerinin ekspresyonu ve Prognoz ile ilişkisi

 

Dr.Hilal KOÇDOR 

Prof.Dr.M.Niyazi ALAKAVUKLAR

07.02.2005

Fenretinid (4-HPR), Tiazolidinedion Kombinasyonunun Deneysel Meme Kanseri Modelinde Kemoprevantif Etkileri

 

Dr.Zekiye AYDOĞDU 

Prof.Dr.Aydanur KARGI

08.06.2005 

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarına MUC 4 Musin Ekspresyonu, E-cadherin Hücre Adezyon Kompleksi, Apoptoz ve Metastaz ile İlişkisi

 

Dr.Yasemin BASKIN 

Prof.Dr.Nur OLGUN

30.06.2006

İn Vitro Ortamda Erişkin ve Çocuk Kanserleri Sağaltım Modelinde, Mikro Çevrenin Apoptotik Yolak Üzerine Etkileri

 

Dr.Safiye AKTAŞ 

Prof.Dr.Nur OLGUN

19.12.2006

Epstein Barr Virüs Pozitif ve Negatif Pediatrik Hodgkin ve nonHodgkin Lenfomalarda Hücre Poliferasyonu ve Apoptotik İlişkili Faktörlerin Prognoz ile İlişkisi

 

Dr.Mukaddes GÜMÜŞTEKİN 

Prof.Dr.Aydanur KARGI

16.07.2008

Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanserlerinde c-MET/HGF Sinyal İleti Yolağının Rolü

 

Dr.Aydan ÇAVUŞOĞLU 

Prof.Dr.Meral SAKIZLI

22.01.2009

İnvaziv Meme Kanserinde 34 Genin Epigenetik İncelemesi ve Gen Ekspresyon Analizi

 

Dr.Serpil TANRIVERDİ 

Prof.Dr.Münir KINAY

16.112009

Maling Melanomda Tümör İnfiltre Edici Lenfositlerin (TIL) İmmunohistolojik Karakterizasyonu ve Regülatör T Hücresi’nin Tümör Dokusu ve Dolaşımda Değerlendirilip Prognoz İle İlişkisinin Saptanması

 

Dr.Zübeyde ERBAYRAKTAR 

Prof.Dr.Nur OLGUN

18.12.2009

Hepatosellüler Kanser Hastalarında Adoptif Hücre Transfer Tedavisi için Tümör İnfiltre Edici Lenfosit Kültürlerinin Oluşturulması

 

 

Dr.Zekiye Sultan ALTUN 

Prof.Dr.Uğur YILMAZ

14.01.2011

Kolorektal kanserde ilaç direnci ve timidin kinazın prognostik rolu

 

Dr.A.Gülden Diniz ÜNLÜ 

Prof.Dr.Nur OLGUN

22.11.2011

Pediatrik ve Erişkin Kanserlerde Kanser Yatkınlık Genleri

 

Dr.Dilek GÜNEŞ

Prof.Dr.Nur OLGUN

11.01.2013

Fitokimyenal Maddelerin NB ve Metastaz Potansiyeli Üzerine Etkisi

 

Ayşe Pınar ERÇETİN

Prof.Dr.Safiye AKTAŞ

28.08.2014

Multipl Miyelomda T Regülatuar Hücdelerin (Treg) Tedaviye Etkisinin Ex Vivo Araştırılması

 

Halil Hakan ÖZGÜR  

Prof.Dr.Safiye AKTAŞ

25.03.2014

Hepatopankreatobilier Tümörlerde Düzenleyici T Lenfositler ve Prognostik Önemi

 

Dr.Sait Murat DOĞAN   

Prof.Dr.Safiye AKTAŞ

28.08.2014

Meme Kanseri Kök Hücrelerinin Karekteristik Özellikleri

 

Nuket ELİYATKIN

Prof.Dr.Safiye AKTAŞ

04.06.2015

Meme Kanseri ve Transtuzumab Tedavisine Dirençte P95'in Rolü

 

 YÜKSEK LİSANS MEZUNLAR

 

Adı Soyadı

Danışmanı

Mezuniyet Tarihi

Tez Konusu

Ayşe Pınar ERÇETİN

Prof.Dr.Safiye AKTAŞ

07.01.2010

 Plazma Hücre Diskrazisinde Düzenliyici T Hücrelerinin (Treg) ve Programmed Death-1’in Rolü

 

Zeynep Filiz ZADEOĞLULARI

Prof.Dr.Mehmet Ali ÖZCAN

11.01.2010

13q delesyonlu Multipl Miyelom hastalarında doztezamib etkinlik mekanizmasının incelenmesi

 

Gizem ÇALIBAŞI 

Prof.Dr.İlhan ÖZTOP

02.08.2011

Gastrointestinal stromal tümörlerde kit mutasyonunun klinik önemi

 

Duygu DURSUN

Prof.Dr.Nur OLGUN

15.01.2013

Nörofibromatozis Tip 1 Olgularında DNA Tamir Genlerinin Ekspresyonunun Klinik Önemi

 

Yusuf Kağan DAĞDEVİREN

Doç.Dr.Yasemin BASKIN

25.07.2013

Ege Bölgesi Rektosigmoid Kanserlerinde Dominant Kras Mutasyon Tipinin Belirlenmesi, İlgili Mutasyonların Protein Fonksiyonu

ve İlaç Yanıtlarına Etkisi

 

Arsalan AMİRFALLAH

Doç.Dr.Yasemin BASKIN

25.07.2013

Anti Kanser İlaçları Metabolize Eden Enzimlerin PolimorfikÖzellikleri